You are here

RSNOG

Група мрежних оператора Србије (RSNOG – RS Network Operators’ Group) је неформална заједница домаћих мрежних стручњака, окупљена око заједничког интереса побољшања квалитета, перформанси, стабилности и сигурности интернет мрежа и услуга у Србији.

RSNOG активно подстиче размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету. Комуникација RSNOG заједнице одвија се путем електронских дискусионих листа (е-листе) и јавних скупова.

RSNOG заједница је отворена за све мрежне стручњаке у Србији, а члан заједнице постаје се пријављивањем на општу e-листу и слањем поруке са основним подацима о себи, свом професионалном ангажману и интересовањима.

РНИДС је учествовао у покретању RSNOG заједнице и пружа јој административну, организациону и финансијску подршку. Осим одржавања е-листе и веб-сајта, РНИДС подржава организовање јавних скупова и других активности заједнице, усмерених на размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету.

ПОСЕТИТЕ:

rsnog.rs и рсног.срб