You are here

Суоснивачи и овлашћени представници

Сваки суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача РНИДС-а. Документ о одређивању овлашћеног представника потписује овлашћено лице за заступање суоснивача и доставља се РНИДС-у у штампаном облику или у електронском облику оверен електронским потписом.

Суоснивач може да одреди овлашћеног представника и само за једну седницу Конференције суоснивача. Лице које је овлашћено за заступање суоснивача на седници Конференције суоснивача може да представља највише два суоснивача.

На седници не могу пуноправно да учествују истовремено овлашћени представник и лице овлашћено за учешће у раду на једној седници од стране истог суоснивача.

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Списак суоснивача РНИДС-а дат је према датуму стицања статуса суоснивача РНИДС и абецедном реду регистрованог скраћеног назива суоснивача:

1. "АгитПРОП", Београд
www.agitprop.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Лазар Бошковић
E-mail:

2. Београдска отворена школа, Београд
www.bos.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Владо Вранешевић
E-mail:

3. "BeotelNet-ISP", Београд
www.beotel.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Мирослав Жеравчић
E-mail:

4. "Естех", Београд
www.esteh.net
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Горан Опачић
E-mail:

5. Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд
www.etf.bg.ac.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Младен Копривица
E-mail:

6. "I Net", Београд
www.inet.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Војислав Родић
E-mail:

7. "Loopia", Ниш
www.loopia.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дијана Станојевић
E-mail:

8. "Орион телеком тим", Београд
www.oriontelekom.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Гордана Стевановић
E-mail:

9. "StanCo", Петровац
www.stanco.rs
Датум: 18. 12. 2006.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail:

10. "Gama Electronics", Београд
www.bits.rs
Датум: 16. 05. 2007.
Овлашћени представник: Зоран Бухавац
E-mail:

11. "Magic", Нови Сад
www.magic.rs
Датум: 18. 05. 2007.
Овлашћени представник: Борис Кецман
E-mail:

12. "Телеком Србија", Београд
www.telekom.rs
Датум: 27. 09. 2007.
Овлашћени представник: Горан Настић
E-mail:

13. "Информатика", Београд
www.infosky.rs
Датум: 25. 10. 2007.
Овлашћени представник: Небојша Марковић
E-mail:

14. "AVcom", Београд
www.avcom.rs
Датум: 20. 02. 2008.
Овлашћени представник: Марија Драшковић
E-mail:

15. "Astra telekom", Београд
www.astratelekom.com
Датум: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Милијана Милосављевић
E-mail: milijana.milosavljevic@astratelekom.com

16. "Нинет", Ниш
www.ninet.rs
Датум: 22. 02. 2008.
Овлашћени представник: Страхиња Станковић
E-mail: 

17. Привредна комора Србије, Београд
www.pks.rs
Датум: 25. 12. 2008.
Овлашћени представник: Слободан Василијевић
E-mail:

18. "Quad", Београд
www.quad.rs
Датум: 25.02.2009.
Овлашћени представник: Ниносава Миленковић Јошић
E-mail:

19. "Е-трговина", Нови Сад
www.etrgovina.rs
Датум: 15. 06. 2009.
Овлашћени представник: Небојша Ђурић
E-mail:

20. "Панет", Панчево
www.panet.rs
Датум: 03. 03. 2010.
Овлашћени представник: Душан Панчевац
E-mail:

21. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд
www.ius.bg.ac.rs
Датум: 20. 05. 2010.
Овлашћени представник: Душан Поповић
E-mail:

22. "Coming - Computer Engineering", Београд
www.coming.rs
Датум: 26. 08. 2010.
Овлашћени представник: Драго Самарџић
E-mail:

23. "Master Media Factory", Београд
www.mastermedia.co.rs
Датум: 03. 09. 2010.
Овлашћени представник: Самир Бешић
E-mail:

24. Друштво за информатику Србије, Београд
www.dis.org.rs
Датум: 24. 09. 2010.
Овлашћени представник: Никола Марковић
E-mail:

25. "Mineco-Computers", Београд
www.mineco.rs
Датум: 19. 11. 2010.
Овлашћени представник: Милован Матијевић
E-mail:

26. "Политика", Београд
www.sk.rs
Датум: 05. 01. 2011.
Овлашћени представник: Душан Дингарац
E-mail:

27. "CRI Domains", Београд
www.cridomains.rs
Датум: 28. 01. 2011.
Овлашћени представник: Владимир Алексић
E-mail:

28. "MadWeb", Панчево
www.madweb.rs
Датум: 24. 03. 2011.
Овлашћени представник: Ивана Романић
E-mail:

29. "Heisenbug", Београд
Датум: 30. 03. 2011.
Овлашћени представник: Звонимир Томас
E-mail:

30. "Тачка зарез", Београд
Датум: 31. 03. 2011.
Овлашћени представник: Немања Владисављевић
E-mail:

31. "Belit", Београд
www.belit.co.rs
Датум: 08. 09. 2011.
Овлашћени представник: Бојан Познановић
E-mail:

32. "TeleGroup", Београд
www.telegroup.rs
Датум: 08. 09. 2011.
Овлашћени представник: Дејан Ротула
E-mail:

33. Удружење "Озон", Београд
www.o3one.rs
Датум: 23. 11. 2011.
Овлашћени представник: Небојша Бабић
E-mail:

34. "BiF press", Београд
www.bifonline.rs
Датум: 21. 12. 2011.
Овлашћени представник: Биљана Пунош
E-mail:

35. "СББ", Београд
www.sbbsolutions.rs
Датум: 18. 06. 2012.
Овлашћени представник: Оливера Трифунац
E-mail:

36. "Passer", Београд
www.passer.co.rs
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Војислав Родић
E-mail:

37. "Студио Трид", Београд
www.studiotrid.net
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Бојан Радуловић
E-mail:

38. "Блинк", Београд
www.blink-blink.co.rs
Датум: 15. 07. 2013.
Овлашћени представник: Драгана Пешић-Левић
E-mail:

39. "Алфа инжењеринг", Београд
www.alfaing.co.rs
Датум: 08. 08. 2013.
Овлашћени представник: Зоран Марковић
E-mail:

40. Удружење "Интернет клуб", Љиг
www.internet.org.rs
Датум: 08. 08. 2013.
Овлашћени представник: Мирко Марковић
E-mail:

41. Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд
убсм.срб
Датум: 15. 04. 2014.
Овлашћени представник: Адам Софронијевић
E-mail:

42. "Serbian Open eXchange", Београд
www.sox.rs
Датум: 31. 12. 2014.
Овлашћени представник: Ненад Крајновић
E-mail:

43. "Зопинвест", Београд
www.investbroker.co.rs
Датум: 02. 03. 2015.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail: dkovacevic064@gmail.com

44. "Медиа бизнис консалтинг", Београд
Датум: 02. 03. 2015.
Овлашћени представник: Зорица Жарковић
E-mail:

45. Удружење за подршку развоја деце и омладине "Ана", Београд
www.udruzenjeana.org.rs
Датум: 17. 03. 2015.
Овлашћени представник: Давид Велагић
E-mail:

46. "Dragan Jeremic Consulting", Београд
www.draganjeremic.co.rs
Датум: 27. 03. 2015.
Овлашћени представник: Драган Јеремић
E-mail: iconsult@draganjeremic.co.rs

47. "Монг", Београд
www.mong.co.rs
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Жаклина Кочовић
E-mail:

48. "Турна пластик", Ваљево
www.turna.rs
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Милан Висински
E-mail:

49. "СБ-ЕНГ", Београд
Датум: 14. 04. 2015.
Овлашћени представник: Светлана Благојевић
E-mail:

50. "Биосан", Љиг
www.biosan.rs
Датум: 29. 04. 2015.
Овлашћени представник: Драган Р. Сајић
E-mail:

51. "Теленор", Београд
www.telenor.rs
Датум: 12. 08. 2015.
Овлашћени представник: Даниел Шушњар
E-mail: daniel.susnjar@telenor.rs

52. "Živko Mijatović and Partners", Београд
www.zm-p.com
Датум: 22. 09. 2015.
Овлашћени представник: Дана Боровац
E-mail:

53. "PC.NET", Пожаревац
Датум: 21. 01. 2016.
Овлашћени представник: Драган Мишић
E-mail:

54. "FINKOM", Београд
Датум: 12. 08. 2016.
Овлашћени представник: Драгица Ковачевић
E-mail:

55. "Gransy", Београд
Датум: 23. 02. 2017.
Овлашћени представник: Душан Стојичевић
E-mail:

56. "Vip mobile", Београд
Датум: 28. 08. 2017.
Овлашћени представник: Марко Јовић
E-mail:

57. "Soman", Петровац на Млави
www.soman.co.rs
Датум: 18. 10. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Живковић
E-mail: dejan@soman.co.rs

58. Удружење "Е-сигурност", Београд
www.esigurnost.org
Датум: 18. 10. 2017.
Овлашћени представник: Игор Франц
E-mail:

59. "Homepage", Нови Сад
www.homepage.rs
Датум: 30. 10. 2017.
Овлашћени представник: Мидораг Костић
E-mail: miokos@gmail.com

60. "Serbian Business Excellence", Београд
www.sbe.rs
Датум: 30. 10. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail:

61. "Adriahost", Београд
www.adriahost.rs
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Наташа Писањук
E-mail:

62. "Центар за развој оптичке инфраструктуре", Банатско Ново Село
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Предраг Шкаљак
E-mail:

63. "Пасаж advertising", Београд
www.pasaz-advertising.com
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail:

64. "PC Press", Београд
www.pcpress.rs
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Весна Чаркнајев
E-mail:

65. "Радић финанс", Београд
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Катарина Вељковић
E-mail:

66. "Студио Трио", Београд
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Владан Милосављевић
E-mail:

67. Удружење за борбу против дијабетеса града Београда "Плави круг", Београд
www.plavikrug.org
Датум: 17. 11. 2017.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail:

68. "AV Multimedia", Београд
www.avmultimedia.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Мирослав Ћипранић
E-mail:

69. "Backup", Београд
www.topjob.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Марина Антић
E-mail:

70. Библиотека града Београда, Београд
www.bgb.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Јасмина Нинков
E-mail:

71. "ЕУ пројекти ПЦМ", Панчево
www.eu-projekti.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail:

72. "Maximo Portal", Земун
www.maximo.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Марјановић
E-mail:

73. "Navex", Београд
www.navex.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Игор Зеленка
E-mail:

74. "СР Трител", Нови Бановци
www.tritel.co.rs
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Никола Кениг
E-mail:

75. "Via Rouge", Београд
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ружица Орландић
E-mail:

76. "Витки гурман", Београд
www.vitkigurman.com
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Маја Петровић
E-mail:

77. "VR photo team", Београд
www.vrphototeam.com
Датум: 04. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вељко Барнић
E-mail:

78. "Центроунија", Београд
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Зечевић
E-mail:

79. "Code Computer Engineering", Београд
www.codecomputer.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Снежана Божић
E-mail:

80. "ДВП", Београд
www.dvp.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Владимир Крстајић
E-mail:

81. "Fractal Dimension", Београд
www.fractal.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Ненад Николин
E-mail:

82. "IQ-IT", Стара Пазова
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Александар Павловић
E-mail: aleksandar@pavlovic.in.rs

83. "Norma reclamare", Уб
www.normareclamare.com
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail:

84. "Talex App", Сопот
www.talexapp.rs
Датум: 18. 12. 2017.
Овлашћени представник: Горан Татић
E-mail:

85. "AT Consulting", Београд
www.atconsulting.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Тијана Секулић
E-mail:

86. "Exquisite Form", Ниш
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Никола Лазаревић
E-mail:

87. "Fetch Project", Београд
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сунчица Петровић
E-mail:

88. "Fruit Connection", Београд
www.driedandfozenfruit.com
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Вукашин Јовановић
E-mail:

89. "Креативни центар", Београд
www.kreativnicentar.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Дејан Беговић
E-mail:

90. "СГИ", Крушевац
www.sgi.io
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Сибин Грашић
E-mail:

91. "SWG&M", Београд
www.swgm.rs
Датум: 22. 12. 2017.
Овлашћени представник: Срђан Симовић
E-mail:

92. "Антић климатизација", Београд
www.aklimatizacija.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Бора Антић
E-mail:

93. "Аrco 011", Београд
www.arco011.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Надица Родић
E-mail:

94. "Cyber Atis", Београд
www.katarinajonev.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Катарина Јонев Ћираковић
E-mail:

95. "Discovery Resources", Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Срђан Влајковић
E-mail:

96. "ERKO-SAN", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Срђан Радић
E-mail:

97. "Видеомедиа мрежа лед билборда", Крагујевац
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марко Барнић
E-mail:

98. "Gaia Consulting", Београд
www.gaia.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Иван Речевић
E-mail:

99. "Нина Ђоковић ПР", Прибој
www.ninadjokovic.com
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Нина Ђоковић
E-mail:

100. "Ivory", Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Јована Ковачевић
E-mail:

101. "Media Hub", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Небојша Стефановић
E-mail:

102. "Odegra", Нови Сад
www.odegra.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Ина Бореновић
E-mail:

103. "Orange Media", Ниш
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Бобан Рајковић
E-mail:

104. "Plain&Hill", Београд
www.plainandhill.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Иван Ћосић
E-mail:

105. Марија Ђорђић ПР, Београд
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марија Ђорђић
E-mail:

106. "Simplicity", Ниш
www.simplicity.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Витомир Огњановић
E-mail:

107. "Turnkey", Београд
www.turnkey.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Николина Радовановић
E-mail:

108. Удружење "Центар за медијску културу и образовање", Београд
www.czmko.org.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Весна Перић Момчиловић
E-mail:

109. Удружење "Језикофил", Београд
www.jezikofil.rs
Датум: 04. 01. 2018.
Овлашћени представник: Јелена Радовић
E-mail:

110. "E-way", Београд
www.e-way.rs
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Маја Торбица
E-mail:

111. "K Net", Београд
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Вања Јовановић
E-mail:

112. "Pro PR", Београд
www.propr.rs
Датум: 29. 01. 2018.
Овлашћени представник: Марко Буразор
E-mail:

113. "Skysign", Београд
www.skysign.rs
Датум: 19. 03. 2018.
Овлашћени представник: Горан Репак
E-mail:

114. "mCloud", Београд
www.www.mcloud.rs
Датум: 29. 06. 2018.
Овлашћени представник: Бошко Радивојевић
E-mail:

115. "Beware", Београд
www.beware.rs
Датум: 29. 06. 2018.
Овлашћени представник: Александар Љубеновић
E-mail:

116. "Југодата", Београд
www.jugodata.rs
Датум: 24. 08. 2018.
Овлашћени представник: Данко Јевтовић
E-mail:

117. "Сигнет ЦС", Београд
www.signet.rs
Датум: 27. 09. 2019.
Овлашћени представник: Михаило Стефановић
E-mail: mikis@signet.rs

118. "Superhosting", Београд
www.superhosting.rs
Датум: 21. 11. 2019.
Овлашћени представник: Методи Дреновски
E-mail: marketing@superhosting.rs

119. "Flex Kontura", Београд
www.flexkontura.rs
Датум: 03. 12. 2019.
Овлашћени представник: Александар Николић
E-mail: aleksandar.nikolic@flexkontura.rs

120. "Иван Јовановић ПР", Београд
Датум: 06. 02. 2020.
Овлашћени представник: Иван Јовановић
E-mail: ivdza75@gmail.com

121. "Sevoi Financial Consulting", Београд
www.sevoifc.com
Датум: 02. 03. 2020.
Овлашћени представник: Немања Радовић
E-mail: nemanja.radovic@sevoifc.com

122. "Николина Радовановић ПР", Умка
www.digitalbox.rs
Датум: 09. 04. 2020.
Овлашћени представник: Николина Радовановић
E-mail: nikolinar@gmail.com

123. "247 тим", Београд
247tim.rs
Датум: 21. 08. 2020.
Овлашћени представник: Милош Николић
E-mail: milos.nikolic@247tim.rs

124. "IT tailors", Нови Београд
www.ittailors.rs
Датум: 28. 09. 2020.
Овлашћени представник: Бојан Трифуновић
E-mail: bojan.trifunovic@ittailors.rs

125. "Ефком", Борча
Датум: 28. 09. 2020.
Овлашћени представник: Бобан Милошевић
E-mail: efkombgd@gmail.com

126. "Бранко Ђурковић ПР", Крушевац
plagosus.net
Датум: 28. 09. 2020.
Овлашћени представник: Жана Цветковић
E-mail: zanacvetkovic@gmail.com

127. "Adriatic Consulting BST", Београд
Датум: 07. 10. 2020.
Овлашћени представник: Иван Деспотовић
E-mail: ivan@kontit.rs

128. "МНЕТ", Нови Бановци
www.mnet.rs
Датум: 10. 11. 2020.
Овлашћени представник: Миљан Тодоровић
E-mail: miljan.todorovic@mnet.rs

129. "ДОМУС", Пландиште
Датум: 10. 11. 2020.
Овлашћени представник: Драган Бјељац
E-mail: zr.domus@gmail.com

130. "ЈетИнк", Панчево
www.jetink.rs
Датум: 22. 12. 2020.
Овлашћени представник: Иван Романић
E-mail: romke@jetink.rs

131. "Кованица", Панчево
www.kovanica.rs
Датум: 22. 12. 2020.
Овлашћени представник: Владимир Денћан
E-mail: office@kovanica.rs

132. "My Office", Панчево
www.pdvoffice.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Петар Пап Марковић
E-mail: office@myoffice.rs

133. "Webastic Shop", Уб
www.webasticshop.co.rs
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Милан Мијатовић
E-mail: milan.mijatovic@nr.rs

134. "M Bilans Accounting", Београд
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Марјан Илић
E-mail: mbilans@gmail.com

135. "ИТ Консалтинг", Петровац на Млави
www.ist.rs
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Бранко Јовановић
E-mail: branko@ist.rs

136. "Стетоскоп", Београд
www.stetoskop.info
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Милица Милошевић
E-mail: milica@stetoskop.info

137. "Плодна земља", Београд
www.plodnazemlja.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Данијела Нишавић
E-mail: danijela.nisavic.biz@gmail.com

138. "Security Communications", Београд
www.securitycommunications.rs
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Гордана Бекчић
E-mail: office@securitycommunications.rs

139. "Unicom Systems", Београд
unicom.systems
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Виктор Варга
E-mail: viktor.varga@unicom-telecom.net

140. "Inbrained Media", Београд
www.inbrained.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Ивона Карајловић
E-mail: ivona.karajlovic@gmail.com

141. "Udruženje Webit", Зрењанин
www.webit.rs
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Владимир Ковач
E-mail: vladimir.kovac@webit.rs

142. "КИП", Београд
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Дејан Цуровић
E-mail: dejan.curovic@yahoo.com

143. "OneMan Show", Београд
www.milosmaximus.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Милош Максимовић
E-mail: milos.maksimovic@gmail.com

144. "Јована Ковачевић ПР", Београд
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Јована Ковачевић
E-mail: jovanakovacevic10@gmail.com

145. "Анђела Уљаревић ПР", Медошевац
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Анђела Уљаревић
E-mail: andjela1113@gmail.com

146. "Epic Assistants", Београд
www.reljadereta.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Реља Дерета
E-mail: relja.dereta@gmail.com

147. "Стефан Ђаковић ПР", Београд
www.stefandjakovic.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Стефан Ђаковић
E-mail: djakovic.stefan@gmail.com

148. "Pixel2GO", Земун
www.pixel2go.com
Датум: 06. 01. 2021.
Овлашћени представник: Филип Куњадић - Ћулибрк
E-mail: filip.kunjadic@pixel2go.com

149. "Жана Цветковић ПР", Земун
Датум: 11. 01. 2021.
Овлашћени представник: Жана Цветковић
E-mail: zanacvetkovic@gmail.com

150. "Qubesoft", Панчево
www.qubesoft.rs
Датум: 12. 01. 2021.
Овлашћени представник: Љубиша Ивановски
E-mail: info@qubesoft.rs

151. "Barmetrix", Београд
Датум: 13. 01. 2021.
Овлашћени представник: Огњен Вуковић
E-mail: vukovicmaestro@gmail.com

152. "Весна Инфо", Београд
www.balkanmagazin.net
Датум: 20. 01. 2021.
Овлашћени представник: Зоран Надрљански
E-mail: zoran.nadrljanski@balkanmagazin.net

153. "Neopix", Београд
www.neopix.rs
Датум: 20. 01. 2021.
Овлашћени представник: Ненад Младеновић
E-mail: nenad@weareneopix.com