You are here

Домаће институције

Државни органи

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - www.mtt.gov.rs
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - www.ratel.rs

Завод за интелектуалну својину - www.zis.gov.rs

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - www.poverenik.rs

Посебно тужилаштво за борбу против високотехнолошког криминала - www.beograd.vtk.jt.rs

Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

Регистри делегираних поддомена

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу - www.ite.gov.rs

Академска мрежа Србије - www.amres.ac.rs

Образовне институције

Електротехнички факултет Универзитета у Београду - www.etf.bg.ac.rs

Математички факултет у Београду - www.matf.bg.ac.rs

Факултет организационих наука у Београду - www.fon.rs

Правни факултет Универзитета у Београду - www.ius.bg.ac.rs

Рачунарски центар Универзитета у Београду - www.rcub.bg.ac.rs

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" - убсм.срб

Факултет техничких наука, Нови Сад - www.ftn.uns.ac.rs

Универзитет "Сингидунум", Београд - www.singidunum.ac.rs

Установе

Центар за промоцију науке - www.cpn.rs

Музеј науке и технике - www.muzejnt.rs

Вукова задужбина - www.vukova-zaduzbina.rs

Остало

Привредна комора Србије - www.pks.rs

Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Привредна комора Београда - www.kombeg.org.rs

 

РНИДС није одговоран за садржај и функционисање интернет сајтова чији су линкови дати на овој страни.