You are here

Регистрација националних домена

Послови регистрације назива .RS и .СРБ домена за крајње кориснике (регистранте) обављају се посредством овлашћених регистара, а РНИДС је задужен за управљање Регистром националних интернет домена.

Регистранти су појединци или фирме на које су називи .RS и .СРБ домена регистровани и који имају сва корисничка права над доменом. Регистрација назива домена се врши посредством овлашћених регистара РНИДС-а на период од 1 до 10 година, са могућношћу обнове регистрације. Регистрант има сва корисничка права над доменом све док обнавља његову регистрацију.

Овлашћени регистар (ОР) је правно лице или предузетник са седиштем у Републици Србији, кога је овластио РНИДС, да у његово име и за његов рачун, обавља послове регистрације назива домена у оквиру регистра националних интернет домена. Овлашћени регистар обавља послове регистрације назива домена на захтев регистранта.

Ако је назив .RS и .СРБ домена који регистрант жели да региструје слободан, потребно је да овлашћеном регистру достави податке о регистранту, административном и техничком контакту. То може да буде једна или више различитих особа.

Административни контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта, да у име и за рачун регистранта прима од РНИДС-а и РНИДС-у доставља податке од значаја за регистрацију назива домена. Административни контакт је овлашћен да изврши измене свих података о регистрованом називу домена, сем промене регистранта, промене административног контакта и подношења захтева за престанак регистрације назива домена.

Технички контакт је физичко или правно лице, овлашћено од стране регистранта, да у име и за рачун регистранта од РНИДС-а прима и РНИДС-у доставља податке у вези са техничким питањима од значаја за регистрацију назива домена.

Регистрација се обавља у пет доменских простора, зависно од правног статуса корисника, без обзира на то да ли су домаћи или страни:

  • .RS и .СРБ - за све заинтересоване кориснике, без обзира на то да ли су правна или физичка лица
  • .CO.RS и .ПР.СРБ - за пословне кориснике, без обзира на то да ли су правна лица или предузетници
  • .ORG.RS и .ОРГ.СРБ - за пословне кориснике који су непрофитне организације
  • .EDU.RS и .ОБР.СРБ - за пословне кориснике који су образовне установе и организације
  • .IN.RS и .ОД.СРБ - за физичка лица

Доменски простори .AC.RS и .АК.СРБ су намењени академској и научно-истраживачкој мрежи Србије, а .GOV.RS и .УПР.СРБ државним органима Републике Србије.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: