You are here

Резервисани називи домена

РНИДС има право да региструје или резервише називе интернет домена за своје потребе, називе домена од посебног значаја за Републику Србију, као и називе домена потребне за стабилно функционисање интернет сервиса у Србији.

Резервација назива домена значи да се он не може регистровати без сагласности онога за кога је резервисан. Уколико се не продужи регистрација домена који је био резервисан, он ће по истеку регистрације бити поново враћен у статус резервисаног.

Већина резервисаних домена су називи насељених места у Србији, називи јавних установа или органа и сервиса државне управе и локалне самоуправе. У томе лежи и разлог њиховог резервисања, како би биле спречене евентуалне злоупотребе или стварање забуне код корисника Интернета у Србији, да се налазе на неком званичном сајту, који то није.

Актуелне листе резервисаних назива домена:

Процедура за регистрацију (одобравање трансфера) резервисаних назива .RS и .СРБ домена

Државни органи и органи локалне самоуправе за чије потребе су резервисани називи .RS и .СРБ домена, а који се налазе на листама резервисаних назива домена, подносе свом одабраном овлашћеном регистру Захтев за регистрацију назива домена. Списак свих овлашћених регистара се налази на страни www.rnids.rs/registri. Овлашћени регистар предузима даље потребне активности за регистрацију назива домена.

За регистрацију (одобравање трансфера) резервисаног назива домена, потребно је да овлашћени регистар:

  • Упути званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, који треба да садржи контакт информације о овлашћеном регистру и органу државне управе или локалне самоуправе који жели да региструје резервисан назив домена (форму дописа можете да преузмете на сајту www.uzzpro.gov.rs/procedure.html).
  • У прилогу дописа достави овлашћење државног органа или органа локалне самоуправе да може у његово име да изврши регистрацију назива домена.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, након провере података из упућеног Захтева, кроз систем за регистрацију одобрава трансфер домена и овлашћени регистар потом може да изврши регистрацију траженог назива домена за регистранта.