You are here

О регистрацији жига и назива домена на Правном факултету Универзитета у Новом Саду

09. 10. 2019.

Округли сто „Систем назива интернет домена у Србији: регистрација и решавање спорова са носиоцима жигова“ одржан је у јесењем термину 8. октобра на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Скуп су организовали Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Фондацијом „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС).

Поред програмом предвиђених излагања окупљени су имали прилику да прате и учествују у дискусији о покретању спорова поводом регистрације националних домена пред вансудским и судским органима, евентуалној накнади штете и недоумицама у вези са правима носиоца жига.

Проф. др Душан Поповић, председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена Србије, објаснио је разлике процеса регистрације жига и назива домена и појаснио докле сежу права носиоца жига. Речи је било о разлици генеричких и националних домена, а сходно томе и о надлежностима за решавање спорова поводом назива домена уз објашњење како се овакви спорови решавају глобално, а како у домаћој пракси. Проф. Поповић поделио је са окупљенима и приче о најзанимљивијом споровима који су се водили пред Комисијом поводом назива .СРБ и .RS домена.

Доц. др Марко Јовановић, потпредседник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена Србије, фокусирао је своје излагање на сам рад Комисије, тј. говорио је о условима који треба да се испуне да би дошло до покретања поступка, како изгледа процедура одлучивања Комисије и које се мере предузимају након што Комисија донесе одлуку.

Правни оквир регистрације назива .RS и .СРБ домена била је тема о којој је говорио Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова РНИДС-а. Речи је било о правном положају регистранта назива домена, значајним подацима за регистрацију домена и условима који се примењују на рад овлашћених регистара. Важан део излагања односио се GDPR и на нови Закон о заштити података о личности у домаћој пракси, као и начин на који су утицали на доменску индустрију и промене које су претрпела правила регистрације назива домена.

Уследила је занимљива дискусија, а разматрало се питање накнаде штете коју претрпи тужилац у поступку спорења поводом назива домена јер сноси трошкове таксе за покретање спора и ангажовања правног заступника у спору, а окупљени су се укључили у разговор о покретању поступка пред судом од стране регистранта који је изгубио спор пред Комисијом. Разговарало се и о питању права носиоца жига чији је жиг заштићен на латиници, а назив домена је на ћирилици, те се у фокусу нашло и правило транскрипције.

Округли сто у Новом Саду је трећи овакав скуп који Фондација РНИДС организује ове године у сарадњи са студенским парламентима правних факултета у Србији са циљем да тематику регистрације назива домена приближи заинтересованим правницима и студентима права.

Фото: IoTartic