You are here

Учешће на конференцији „Заштита интелектуалне својине у дигиталном окружењу“

12. 03. 2024.

Представници Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) учествовали су на међународној конференцији „Protection of IP in digital environment“ (Заштита интелектуалне својине у дигиталном окружењу) одржане 7. марта у Београду.

Из углавном правног угла, конференција је кроз три панела покрила три кључне теме у овој области: расправу око назива домена и злоупотреба DNS-а, онлајн заштиту бренда, као и заштиту софтвера и борбу против софтверске пиратерије.

У уводном делу, РНИДС је представио заменик председника Управног одбора Фондације, Душан Стојичевић, и истакао континуиран рад Фондације на овом пољу, како кроз сарадњу са Привредном комором Србије и Арбитражном комисијом, тако и кроз активности РНИДС ЦЕРТ-a, а посебно едукацију будућих и садашњих правника путем годишњих заједничких конференција са Правним факултетом Универзитета у Београду и других периодичних едукативних догађаја са правним факултетима других универзитета. Панел посвећен доменима био је махом окренут ка светској пракси и генеричким доменима. Предавања су одржали WIPO панелиста из Србије, Стефан Бојовић и Украјине, Гана Прохорова, као и представница једног од шест арбитражних судова које признаје ICANN из Чешке, Ленка Нахловска. Речи је било и од ICANN-овој URS (Uniform Rapid Suspension) процедури о којој је говорила Ивет Пауловић из Италије.

Организатори овог догађаја били су Милојевић Секулић и сарадници (МSA), MotsnyiLegal, Bridge и Legalis.