You are here

Učešće na konferenciji „Zaštita intelektualne svojine u digitalnom okruženju“

12. 03. 2024.

Predstavnici Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) učestvovali su na međunarodnoj konferenciji „Protection of IP in digital environment“ (Zaštita intelektualne svojine u digitalnom okruženju) održane 7. marta u Beogradu.

Iz uglavnom pravnog ugla, konferencija je kroz tri panela pokrila tri ključne teme u ovoj oblasti: raspravu oko naziva domena i zloupotreba DNS-a, onlajn zaštitu brenda, kao i zaštitu softvera i borbu protiv softverske piraterije.

U uvodnom delu, RNIDS je predstavio zamenik predsednika Upravnog odbora Fondacije, Dušan Stojičević, i istakao kontinuiran rad Fondacije na ovom polju, kako kroz saradnju sa Privrednom komorom Srbije i Arbitražnom komisijom, tako i kroz aktivnosti RNIDS CERT-a, a posebno edukaciju budućih i sadašnjih pravnika putem godišnjih zajedničkih konferencija sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i drugih periodičnih edukativnih događaja sa pravnim fakultetima drugih univerziteta. Panel posvećen domenima bio je mahom okrenut ka svetskoj praksi i generičkim domenima. Predavanja su održali WIPO panelista iz Srbije, Stefan Bojović i Ukrajine, Gana Prohorova, kao i predstavnica jednog od šest arbitražnih sudova koje priznaje ICANN iz Češke, Lenka Nahlovska. Reči je bilo i od ICANN-ovoj URS (Uniform Rapid Suspension) proceduri o kojoj je govorila Ivet Paulović iz Italije.

Organizatori ovog događaja bili su Milojević Sekulić i saradnici (MSA), MotsnyiLegal, Bridge i Legalis.