You are here

Prezentacije

„Stuxnet virus – nastajanje i posledice“, prezentacija Aleksandra Kostadinovića

Šta sve možeš sa svojim domenom...

„Veliki Internet za mali biznis“, prezentacija Danka Jevtovića

„From Serbia with Web“, prezentacija Danka Jevtovića

„.SRB IDN brief history“, prezentacija Vojislava Rodića

„RNIDS u 2012. godini“

„RNIDS – o ćiriličkom domenu“, prezentacija Vojislava Rodića