You are here

Друштвена одговорност

Друштвена одговорност РНИДС-а се огледа у укључивању најшире друштвене заједнице у његов рад и помоћи РНИДС-а у развоју интернета у Србији кроз популаризацију безбедног, легалног и продуктивног начина његовог коришћења, што је честа тема стручних скупова које РНИДС организује.

РНИДС са локалном интернет заједницом сарадњу најчешће остварује путем:

  • Организације стручних конференција у чијем су фокусу глобални интернет трендови, али и достигнућа у националним доменским просторима. Такви догађаји су ДИДС, најпосећенија конференција посвећена интернету у Србији, затим годишњи скуп посвећен ћирилици на интернету, као и скупови посвећени сајбер безбедности.
  • Пружања подршке Групи мрежних оператора Србије (RSNOG)
  • Организације стручних скупова у сарадњи са представницима локалне интернет заједнице или подршке локалним пројектима превасходно са циљем едукације шире заједнице о различитим аспектима употребе интернета

Покровитељство стручних скупова, пројеката и организација које делују у области интернета широм Србије, а који су у складу са прокламованим циљевима и плановима РНИДС-а