You are here

Друштвена одговорност

Друштвено одговорно пословање РНИДС-а је дефинисано у Статуту и Етичком кодексу, а посебну одговорност РНИДС има према локалној интернет заједници у Србији.

Међу циљевима РНИДС-а су и укључивање најшире друштвене заједнице у његов рад и развој Интернета у Србији кроз повећање интернет садржаја на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина. Такође, међу додатним делатностима РНИДС-а су и организовање стручних саветовања, јавних расправа и других скупова.

Редовна сарадња РНИДС-а са домаћом интернет заједницом одвија се кроз:

  • Програм подршке пројектима популаризације Интернета кроз конкурсе за доделу бесповратних средстава за финансирање или суфинансирање офлајн и онлајн пројеката (реализованих на националним интернет доменима) који се баве темама које су у складу са РНИДС-овом мисијом (4ПИ)
  • Стручне скупове у организацији РНИДС-а на тему развоја Интернета, како у свету, тако и на националним доменским просторима Србије (ДИДС, Сајбер безбедност, панел дискусије...)
  • Подршку Групи мрежних оператора Србије (RSNOG)
  • Стручне скупове и пројекте које РНИДС заједно са другим субјектима локалне интернет заједнице организује ради остварења општекорисних циљева, едукације и повећање квалитетног домаћег интернет садржаја
  • Покровитељство стручних скупова, пројеката и организација које делују у области Интернета широм Србије, а који су у складу са прокламованим циљевима и плановима РНИДС-а

РНИДС је у обавези да у случају евентуалног престанка рада, претходно обезбеди неопходне услове за наставак стабилног и поузданог функционисања базних интернет сервиса на територији Србије, како се престанак рада РНИДС-а не би негативно одразио на функционисање домаћег дела Интернета. У случају евентуалног престанка рада РНИДС-а, Конференција суоснивача ће, у складу са законом, одредити једну или више недобитних организација на које ће бити пренета преостала имовина РНИДС-а.

РНИДС се у свом деловању супротставља свим облицима неприкладног деловања на српском интернет простору, а нарочито:

  • Злоупотреби интернет домена (лажно представљање, сајбер криминал…)
  • Непоштовању ауторских и сродних права и заштите интелектуалне својине
  • Непоштовању заштите приватности и безбедности корисника Интернета
  • Злоупотреби лаковерности корисника Интернета у сврху стицања профита

РНИДС кроз свој Етички кодекс прихвата моралну дужност да допринесе побољшању стања у друштву и заштити животне средине.