You are here

Етички кодекс

Етички кодекс РНИДС-а препоручује свим појединцима и правним субјектима повезаним са РНИДС-ом морална начела по којима ће се управљати у свом професионалном животу и раду.

Етички кодекс се заснива на поштовању националног законодавства, друштвеног морала, добрих пословних обичаја и међународних стандарда у области Интернета, а доноси га Конференција суоснивача РНИДС-а.

Етички кодекс РНИДС-а је документ који би требало да примењују сва физичка и правна лица уговорно повезана са РНИДС-ом:

 • Суоснивачи РНИДС-а
 • Управни одбор РНИДС-а
 • Стручна и радна тела РНИДС-а
 • Канцеларија РНИДС-а
 • Овлашћени регистри националних домена
 • Регистри делегираних поддомена
 • Комисија за решавање спорова поводом регистрације националних интернет домена

РНИДС у свом свакодневном деловању поштује следећа општа начела:

 • Исправност и поштење
 • Професионалност
 • Непристрасност
 • Независност у раду
 • Поверљивост информација
 • Спречавање сукоба интереса
 • Слободна конкуренција
 • Јавност у раду
 • Заштита угледа
 • Пристојност у комуникацији

ПРЕУЗМИТЕ:

Етички кодекс РНИДС-а