You are here

Стандард понашања приликом комуникације и учествовања у дискусијама у оквиру РНИДС-а

Сврха овог Стандарда је да упути учеснике у комуникацији и дискусијама у оквиру РНИДС-а (даље: учесници) како да своје понашање прилагоде окружењу, а у складу са моралним и професионалним нормама и општеприхваћеним вредностима. Овим Стандардом се не мења, нити укида ниједан акт РНИДС-а.

Овај Стандард се односи на све учеснике, било да се дискусија или комуникација одвија уживо, путем виртуелних састанака, мејлинг листа или на други начин. Сви учесници су дужни да у свом понашању примењују овде прописане стандарде.

Према понашању појединца могу да се донесу закључци о целој Фондацији, такође понашање утиче и на укупну атмосферу у Фондацији, зато понашање појединца на одређен начин представља општеприхваћену личну и професионалну обавезу свих.

РНИДС се залаже за дијалог који значи да треба пажљиво слушати и говорити, отворено поштујући једни друге и различита мишљења, а у оквиру пријатељског и мирног окружења за сваког учесника.

Минимални стандард понашања је прописан у наставку:

  • Третирајте једнако и цивилизовано све учеснике, без обзира на националност, пол, расно или етничко порекло, религију или уверења, инвалидитет, старост или сексуалну оријентацију и друге разлике;
  • Сви учесници треба да се понашају пристојно и уљудно, без обзира на формат комуникације или дискусије;
  • У комуникацији и дискусији фокусирајте се на предмет разматрања и ставове, а не на појединце који их наводе и заступају;
  • Слушајте и поштујте ставове свих учесника, имајући у виду да је РНИДС окружење са већим бројем заинтересованих страна и они који учествују на састанцима и активностима РНИДС-а треба да препознају важност свих заинтересованих страна и настоје да разумеју њихова гледишта;
  • Омогућите транспарентност, истинитост и отвореност када учествујете у комуникацији и дискусијама;
  • Поступајте поштено и у доброј намери према осталим учесницима;
  • Придржавајте се важећих аката РНИДС-а и прописа Републике Србије.

Поступање супротно овом Стандарду може довести до искључења са одређеног догађаја или састанка, као и дигиталних алата РНИДС-а.

Ако сте били у ситуацији у којој је дошло до повреде овог Стандарда, пошаљите допис са информацијом о томе на адресу kancelarija@rnids.rs.