You are here

Стратегија

Стратегију, План и Програм рада РНИДС-а доноси Управни одбор РНИДС-а по спроведеним консултацијама са Конференцијом суоснивача, чије је мишљење у свакој фази израде ових аката од посебног значаја.

У децембру 2014. Управни одбор је, након јавне расправе, усвојио Стратегију РНИДС-а 2015-2020.

РНИДС ће се у периоду 2015-2020. развијати у три стратешке области:

  • Основна делатност: управљање Централним регистром националних интернет домена .RS и .СРБ, и других домена који му буду делегирани, кроз одржавање централне базе података и главних DNS и WHOIS сервера.
  • Регулаторна област: уређење делегираног доменског простора кроз доношење општих и других релевантних аката који нормативно регулишу рад РНИДС-а, послове регистрације домена и решавање спорова поводом регистрације домена.
  • Развојна област: промовисање Интернета као глобалне комуникационе мреже доступне свима и унапређење домаћег интернет простора, уз сарадњу са релевантним међународним и домаћим организацијама и појединцима.

ПРЕУЗМИТЕ:

Стратегија РНИДС-а