You are here

Управљање Интернетом у свету

Форум о управљању Интернетом

Internet Governance Forum (IGF) - www.intgovforum.org

Главно глобално тело за бављење питањима јавне политике Интернета, које сазива генерални секретар УН. Створено је на Светском самиту о информационом друштву 2005. као резултат компромиса између владиног и невладиног концепта руковођења Интернетом. IGF није орган одлучивања и нема мандат да усваја међународне уговоре и друга правна документа, већ ствара базу за одлуке које усвајају друге институције, као што су ICANN, ITU и WIPO.

Међународна унија за телекомуникације

International Telecommunication Union (ITU) - www.itu.int

ITU је специјализована агенција УН која има водећу улогу у области информационих и комуникационих технологија на међународном нивоу. Она је креатор техничких стандарда који се примењују на глобалном нивоу и регулише коришћење радио-фреквенцијског спектра како би се обезбедиле несметане међународне бежичне комуникације и слободан проток информација.

Интернет корпорација за додељене називе и бројеве

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - www.icann.org

ICANN је водећа организација у управљању Интернетом и одговоран је за руковођење глобалном структуром Интернета, која се састоји од IP адреса, назива домена (gTLD и ccTLD) и главних DNS сервера.

Интернет управа за додељене бројеве

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - www.iana.org

IANA је одговорна за координацију кључних елемената функционисања Интернета: DNS Root Zone, IP адреса, AS бројева и регистри интернет протокола. Делује под окриљем ICANN-а.

Радна група за инжењеринг Интернета

Internet Engineering Task Force (IETF) - www.ietf.org

IETF је професионална асоцијација која се бави стандардизацијом јавне шифарске инфраструктуре (PKI) и постављањем TCP/IP стандарда.

Интернет друштво

Internet Society (ISOC) - www.isoc.org

ISOC је непрофитна организација посвећена успостављању стандарда, образовања и политике у области Интернета, за добробит корисника широм света.

Међународна трговинска комора

International Chamber of Commerce (ICC) - www.iccwbo.org

ICC је један од главних представника пословног сектора у процесу глобалног управљања Интернетом.

Светска организација за интелектуалну својину

World Intellectual Property Organization (WIPO) - www.wipo.int

Специјализована агенција УН која промовише заштиту интелектуалног власништва, развија међународне стандарде и администрира уговоре.

Регионални интернет регистри (RIR)

У Address Supporting Organization (ASO) окупљени су регионални интернет регистри којима ICANN додељује блокове IP адреса за територије које покривају:

  • AfriNIC (Африка)
  • APNIC (Азија/Пацифик)
  • ARIN (Северна Америка)
  • LACNIC (Латинска Америка и нека карипска острва)
  • RIPE NCC (Европа, Блиски Исток и Централна Азија)

Европска IP мрежа

Réseaux IP Européens (RIPE) - www.ripe.net

Један од пет светских регионалних интернет регистара, надлежан за територију Европе, Блиског Истока и Централне Азије.

Овлашћени gTLD регистри

Компаније којима је ICANN доделио регистрацију gTLD домена, а највеће међу њима су:

  • Verisign (.com, .net, .name, .jobs...)
  • Afilias (.info, .org, .mobi...)

Национални интернет регистри

Оператор ccTLD регистра је организација којој је ICANN доделио право да управља националним регистром интернет домена (као што је РНИДС). Територијални домен највишег нивоа - ccTLD (Country Code Top-Level Domain) је назив домена везан за међународну двословну ознаку државе коју одређује ICANN (као што је наш .RS домен).