You are here

IDN енкодер

Internationalized Domain Names (IDN) је термин који се користи за интернет домене који су написани на националном језику и писму. Сви знаци које се не налазе у скупу 26 знакова енглеске абецеде, десет ознака за бројеве и знака средње цртице (знак минус) се третирају као IDN знакови. Стога се и сви домени који садрже бар један IDN знак, називају IDN домени.

Пример знакова који се третирају као IDN знакови су шведско å, немачко ü, румунско ș, као и сва слова из руског или грчког алфабета и, наравно, сва слова српске ћирилице. Сви ови знаци који се користе у IDN називима домена су дефинисана у Unicode табелама за различита писма. IDN назив домена може да садржи све ове специјалне знаке (нпр: bücher.eu, åsen.no, рнидс.срб...).

На овој страни можете да погледате како изгледа претварање Unicode IDN назива домена у ACE (ASCII Compatible Encoding) облик, назван још и PUNYCODE. ACE облик интернационализованог назива домена омогућава DNS-у да разреши Unicode имена и повеже их са одговарајућим адресама на Интернету.

ACE низ знакова започиње са четири знака, "xn--", који означавају да је домен IDN. Остали знаци до краја ACE назива домена, користећи комбинације ASCII знакова, представљају Unicode знаке који чине назив домена. Један Unicode знак се најчешће приказује као комбинација два ASCII знака.

На пример, домен "тест.срб" у ACE облику ће бити "xn--e1aybc.xn--90a3ac".

У примени оваквих домена на Интернету је потребно да алати који користе називе домена буду оспособљени за коришћење IDN домена. ACE низ знакова се добија у тренутку када се IDN, који сте унели у адресно поље вашег интернет читача, конвертује у форму разумљиву DNS-у.

 

Unicode назив домена:
ACE назив домена: