You are here

Ћирилички фонтови на поклон

Ćirilica na poklon

РНИДС и Типометар вам поклањају фонтове типографских писама Ареал РНИДС, ауторке Оливере Стојадиновић, Орто РНИДС, ауторке Ане Продановић, Лингва РНИДС, аутора Петра Василића и Етар РНИДС, аутора Петра Стошића. Фонтови су израђени у форматима који се користе на интернету (WOFF2) и у штампи (OTF), и садрже српску ћирилицу и латиницу.

Етар РНИДС

Етар РНИДС је сансерифно писмо сведене конструкције и неутралног израза. Припада групи гротескних писама која се данас често користе, како у штампи тако и на вебу. 

Фонтови су: Etar RNIDS-Regular, Etar RNIDS-Italic, Etar RNIDS-Bold и Etar RNIDS-BoldItalic.

Лингва РНИДС

Лингва РНИДС је серифно типографско писмо прелазног типа, изведено у усправном и курзивном облику. Већа и мања тежина овог писма су погодне за наслове и за крупнији приказ, док је нормална тежина читљива и у ситнијим текстовима.

Више о особинама писма Лингва РНИДС

Фонтови су: Lingva RNIDS-Thin, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS-Bold и Lingva RNIDS-Italic

Орто РНИДС

Орто РНИДС је сансерифно типографско писмо хуманистичког типа изведено у усправном и курзивном облику, у две тежине. Креирано је са идејом да се облици слова добро прилагоде приказу на екрану, а подједнако добро понаша се и при употреби у штампи.

Више о особинама писма Орто РНИДС

Фонтови су: Orto RNIDS-Regular, Orto RNIDS-Italic, Orto RNIDS-Bold и Orto RNIDS-BoldItalic.

Ареал РНИДС

Ареал РНИДС је слабсерифно типографско писмо изведено у усправном и курзивном облику, у две тежине. Његове пропорције, једноставни облици и линеарни карактер чине га добро читљивим у малим величинама. Посебна пажња посвећена је оптимизацији за екрански приказ.

Више о особинама писма Ареал РНИДС

Фонтови су: Areal RNIDS-Regular, Areal RNIDS-Italic, Areal RNIDS-Bold и Areal RNIDS-BoldItalic.

Преузмите фонтове у OpenType и Web Open Font формату:

EtarRNIDS-otf.zip, 87 kB
EtarRNIDS-woff2.zip, 83 kB

LingvaRNIDS-otf.zip, 114 kB
LingvaRNIDS-woff2, 125 kB

OrtoRNIDS-otf.zip, 117 kB
OrtoRNIDS-woff2.zip, 104 kB

ArealRNIDS-otf.zip, 104 kB
ArealRNIDS-woff2.zip, 94 kB

Преузимањем фонтова прихватате услове коришћења.

Фонтове у otf формату распакујте и инсталирајте на рачунар на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic).

Фонтове у woff2 формату распакујте и уградите на веб сајт уз помоћ CSS кода приложеног уз фонтове.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, молимо вас да пишите на адресу: komentar@tipometar.org