You are here

Izveštaj Radne grupe za izradu predloga izmena Statuta RNIDS-a

Naziv dokumenta: Izveštaj Radne grupe za izradu predloga izmena Statuta RNIDS-a
Datum donošenja: 02. 02. 2017.
Autor: Radna grupa
Vrsta dokumenta: Izveštaj radne grupe
Status: Važeći