You are here

Odluka o davanju saglasnosti za nabavku

Naziv dokumenta: Odluka o davanju saglasnosti za nabavku
Datum donošenja: 01. 11. 2023.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći