You are here

Odluka o formiranju komisije za sertifikaciju aplikacija

Naziv dokumenta: Odluka o formiranju komisije za sertifikaciju aplikacija
Datum donošenja: 22. 01. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći