You are here

Odluka o izboru konsultantske kuće za izbor direktora

Naziv dokumenta: Odluka o izboru konsultantske kuće za izbor direktora
Datum donošenja: 09. 06. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći