You are here

Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika konferencije suosnivača

Naziv dokumenta: Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika konferencije suosnivača
Datum donošenja: 19. 09. 2015.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći