You are here

Odluka o izmeni i dopuni Statuta RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni Statuta RNIDS-a
Datum donošenja: 31. 05. 2014.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći