You are here

Odluka o izmeni i dopuni Statuta RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o izmeni i dopuni Statuta RNIDS-a
Datum donošenja: 19. 09. 2015.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći