You are here

Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme

Naziv dokumenta: Odluka o pokretanju postupka nabavke aktivne mrežne opreme
Datum donošenja: 22. 04. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći