You are here

Odluka o pokretanju postupka za izbor direktora

Naziv dokumenta: Odluka o pokretanju postupka za izbor direktora
Datum donošenja: 23. 05. 2008.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći