You are here

Odluka o ponovnom raspisivanju konkursa za eksternu reviziju

Naziv dokumenta: Odluka o ponovnom raspisivanju konkursa za eksternu reviziju
Datum donošenja: 19. 10. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći