You are here

Odluka o ukidanju odluke o praćenju pitanja interneta u svetlu odnosa ICANN-ITU

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju odluke o praćenju pitanja interneta u svetlu odnosa ICANN-ITU
Datum donošenja: 27. 07. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći