You are here

Odluka o ukidanju pravilnika o postupku formiranja i načinu rada stalnih savetodavnih radnih tela RNIDS-a

Naziv dokumenta: Odluka o ukidanju pravilnika o postupku formiranja i načinu rada stalnih savetodavnih radnih tela RNIDS-a
Datum donošenja: 27. 07. 2022.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći