You are here

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO
Datum donošenja: 18. 06. 2022.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći