You are here

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja UO
Datum donošenja: 27. 05. 2023.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći