You are here

Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije

Naziv dokumenta: Odluka o usvajanju izveštaja interne revizije
Datum donošenja: 03. 06. 2021.
Autor: Upravni odbor
Vrsta dokumenta: Odluka
Status: Važeći