You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 12. decembar 2015.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 12. decembar 2015.
Datum donošenja: 12. 12. 2015.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći