You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 13. decembar 2014.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 13. decembar 2014.
Datum donošenja: 13. 12. 2014.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći