You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 17. decembra 2022.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 17. decembra 2022.
Datum donošenja: 17. 12. 2022.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći