You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 18. juna 2022.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 18. juna 2022.
Datum donošenja: 18. 06. 2022.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći