You are here

Zapisnik sa redovne sednice konferencije suosnivača, 21. decembar 2013.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice konferencije suosnivača, 21. decembar 2013.
Datum donošenja: 21. 12. 2013.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći