You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 22. decembar 2012.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 22. decembar 2012.
Datum donošenja: 22. 12. 2012.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći