You are here

Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 24. decembar 2011.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa redovne sednice Konferencije suosnivača, 24. decembar 2011.
Datum donošenja: 24. 12. 2011.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći