You are here

Zapisnik sa vanredne elektronske sednice Konferencije suosnivača, 8. septembar 2016.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa vanredne elektronske sednice Konferencije suosnivača, 8. septembar 2016.
Datum donošenja: 08. 09. 2016.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći