You are here

Zapisnik sa vanredne sednice Konferencije suosnivača, 20. februar 2016.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa vanredne sednice Konferencije suosnivača, 20. februar 2016.
Datum donošenja: 20. 02. 2016.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći