You are here

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, 5. septembar 2009.

Naziv dokumenta: Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine, 5. septembar 2009.
Datum donošenja: 05. 09. 2009.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Zapisnik
Status: Važeći