You are here

ccNSO obeležava 20 godina rada

28. 03. 2023.

Ove godine navršava se 20 godina od kako je osnovano ICANN-ovo (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve) telo ccNSO (Organizacija za podršku nacionalnih naziva domena). Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) član je ccNSO-a, a naši stručnjaci godinama unazad aktivno učestvuju u radu ovog tela kroz njegove radne grupe, pre svega Komitet za reviziju smernica i procedura za rad ccNSO.

Delovanje ccNSO posebno je važno za rad i razvoj nacionalnih registara domena najvišeg nivoa (ccTLD), jer zajednicu koju okuplja čine menadžeri delegiranih ccTLD-ova, a samo telo je forum za njihovu saradnju. ccNSO trenutno okuplja 173 zemlje članice, tj. predstavnike njihovih ccTLD-jeva, a takođe razvija i predlaže globalne praktične politike Upravnom odboru ICANN-a za ograničeni skup tema vezanih za ccTLD-jeve.

Obeležavanje dvadesete godišnjice rada ovog tela počelo je tokom ICANN—ovog 76. sastanka u Kankunu, a nastaviće se i tokom susreta zajednice koju okuplja ICANN do kraja godine.

Predsedavajuća Saveta ccNSO, Alehandra Rejnoso, istakla je da dve decenije rada ovog tela predstavljaju važan jubilej i da je od tela koje pruža podršku radu ICANN-a, ccNSO postao istinski forum i svojevrsna berza za razmenu informacija među svetskim registrima nacionalnih domena najvišeg nivoa.