You are here

Digitalna revolucija 4.0 razmatrana sa pravnog aspekta

04. 12. 2020.

Druga po redu konferencija, koju su zajednički organizovali Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta Union, održana je pod sloganom „Digitalna revolucija 4.0: kroz teoriju i praksu“, 3. decembra onlajn.

Konferenciju je otvorio prof. dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta Union, i najavio temu skupa - vezu prava, informacionih tehnologija i novih savremenih rešenja. Pomenuo je da upotrebu modernih dostignuća prate i određene teškoće na polju prava, ali i drugim poljima, pa je predmet razmatranja na konferenciji bio upravo osvetljavanje tih teškoća, tj. problematike, sa teorijskog, ali i praktičnog aspekta.

Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS, govorio je o izuzetno aktuelnoj temi – poziciji registra domena u pogledu ilegalnog sadržaja na internetu. Obrazložio je značaj teme činjenicom da je ilegalnog sadržaja na internetu sve više jer se internet neverovatno brzo razvija. Informisao je publiku o važnom setu propisa koji je na evropskom nivou u izradi – DSA (Digital Service Act), a kojim zakonodavac na neki način pokušava da nametne odgovornost za sadržaj registrima domena protiv čega su se pobunile sve relevantne međunarodne organizacije koje se bave pre svega tehničkom stranom upravljanja internetom. Đukić je podsetio da se u najvećem broju domenskih prostora nazivi domena mogu slobodno registrovati, da registri ne vrše prethodne provere, ali isto tako da ne kontrolišu ni sadržaj kom se pristupa preko određenog naziva domena. Pojasnio je da su relevantni subjekti za postavljanje sadržaja na internetu korisnici koji postavljaju sadržaje (lica koja snose odgovornost za iste), hosting provajderi i pružaoci usluga interneta. Objasnio je kako funkcioniše DNS servis i ulogu različitih aktera uključujući registre nacionalnih internet domena, što je ilustrovao prikazom videa koji je nedavno objavio CENTR, za koji je pomenuo da dobro sumira odnos evropskih registara prema sadržaju. Istakao je da bez naloga nadležnih organa registar ne može da vrši brisanje ili suspenziju naziva domena i objasnio da to nije efikasan način postupanja sa ilegalnim sadržajem. Potrebno je identifikovati lice koje je postavilo sadržaj i ukloniti isti, jer brisanje naziva domena ne garantuje da taj sadržaj neće biti dostupan putem drugog naziva domena ili da mu se ne može pristupi preko IP adrese.

Tokom ostatka konferencije usledila su izlaganja prof. Maria Lukinovića koji je održao vrlo zanimljivo predavanje o, pre svega, pravnim aspektima zaštite brendova, ali i brendovima načelno, kao i profesora Saše Gajina koji je govorio o opštem i posebnom pravnom režimu zaštite podataka o ličnosti, sa posebnim osvrtom na obradu podataka putem video nadzora. Advokat Vladimir Marenović govorio je o veštačkoj inteligenciji i žigovima, i na samom početku izlaganja naglasio je pravnu kompleksnost navedene teme. Advokat Nenad Cvjetićanin govorio je na temu autorskih i srodnih prava i njihove monetizacije preko digitalnih muzičkih platformi i napravio poseban osvrt na uslove i način na koji se može zarađivati putem platforme JuTjub. Izlaganje advokata Dragana Milića ticalo se pojma i pravnih aspekata digitalne imovine, sa fokusom na aktuelni nacrt Zakona o digitalnoj imovini.

Snimak konferencije pogledajte na linku: