You are here

IDN enkoder postavljen na sajtu RNIDS-a

20. 10. 2010.
RNIDS je na svojoj veb lokaciji postavio  IDN Enkoder i omogućio posetiocima da pogledaju kako izgleda pretvaranje naziva IDN domena u oblik ACE (ASCII Compatible Encoding).

 

Ovo pretvaranje UNICODE naziva domena u ACE oblik omogućava da sistem domenskih imena (DNS) prepozna imena domena napisana na nacionalnom pismu (na primer, na ćirilici) i poveže ih sa odgovarajućim adresama na Internetu.

 

Detaljno objašnjenje šta se događa sa IDN domenima pre konsultovanja DNS može se naći ovde.