You are here

Izabrana zamenica predsednika Konferencije suosnivača Fondacije RNIDS

25. 02. 2019.

Na izbornoj sednici Konferencije suosnivača Fondacije "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), održanoj 23. februara u hotelu Holiday Inn u Beogradu, za zamenicu predsednika Konferencije suosnivača izabrana je gospođa Snežana Božić, koja je bila i jedini kandidat.

Ovlašćeni predstavnici 92 suosnivača prisustvovali su sednici, a gospođa Božić izabrana je većinom glasova prisutnih. Mandat zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a traje dve godine.

Snežana Božić bila je članica Upravnog odbora RNIDS-a u dva saziva, u periodu od 2009. do 2011. i 2011. do 2013. godine.