You are here

Javni poziv za izradu novog veb sajta RNIDS-a

23. 04. 2014.

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku usluge izrade korporativnog veb sajta RNIDS-a na adresama rnids.rs i рнидс.срб.

Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki, a na osnovu upućenog Javnog poziva za nabavku broj 01/14. Rok za podnošenje ponuda je 12. maj 2014. u 12.00.

Pregled ponuda, u pogledu ispunjenosti formalnih uslova, biće obavljen komisijski, u roku od pet radnih dana po isteku roka za podnošenje ponuda. Vrednovanje ponuda biće obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u Konkursnoj dokumentaciji. Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Zainteresovani ponuđači mogu preko adrese da poruče Konkursnu dokumentaciju, slanjem popunjenog "Zahteva za dostavljanje Konkursne dokumentacije".

PREUZMITE:

Pravilnik o postupku sprovođenja nabavki (PDF, 250 KB)