You are here

Javni poziv za nabavku Microsoft licenci

04. 06. 2016.

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za:

Nabavku Microsoft licenci

Ponude se dostavljaju do 14. 6. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije.

Otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog dana po isteku roka za podnošenje ponuda. Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u dokumentaciji. Po sprovedenom izboru, RNIDS će sve učesnike u postupku obavestiti o rezultatu Konkursa.

Ceo tekst Javnog poziva možete dobiti slanjem zahteva (sa jasnom naznakom na koji javni poziv se javljate) na adresu konkurs@rnids.rs.