You are here

Javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za uvođenje standarda ISO 9001 i 27000

02. 08. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za uvođenje standarda ISO 9001 i 27000.

RNIDS je Fondacija koja upravlja Registrom .RS i .СРБ internet domena, postoji već 12 godina i ustrojena je po multiakterskom (multistakeholder) modelu upravljanja, uz oslanjanje na principe korporativnog upravljanja (detaljnije u odeljku sajta „Organizacija“).
 
Planom rada za 2018. je predviđeno uvođenje ova dva ISO standarda i RNIDS je trenutno u fazi prikupljanja preliminarnih ponuda za usluge u ovom domenu, po sledećem preliminarnom Planu realizacije:

1. Obuke - septembar

 • Obuka za zaposlene (12 do 19 osoba)
 • Obuka za interne proveravače (2x2 osobe)

2. Priprema za uvođenje standarda – oktobar - decembar

 • Kreiranje preliminarnog spiska procedura (popis postojećih i nedostajućih procedura, pravilnika i sl), sa listom zainteresovanih strana – osnovni tim, konsultant
 • Priprema dokumentacije u iterativnom postupku, dužina iteracije 2–3 nedelje
  • Izbor procedura za iteraciju (pre početka iteracije) – osnovni tim
  • Kontaktiranje zainteresovanih strana – osnovni tim
  • Intervjui zainteresovanih strana, prolazak kroz postojeći materijal (dani: 1-3) – osnovni tim i zainteresovane strane, konsultant u prvih par iteracija
  • Pisanje preliminarnih verzija procedura (dani: 1-5) – osnovni tim
  • Čitanje i komentarisanje preliminarnih procedura (dani: 6-7) – zainteresovane strane, konsultant
  • Pisanje konačnih verzija procedura (dani: 8-9) – osnovni tim
  • Prezentacija i usvajanje konačnih verzija procedura – osnovni tim i zainteresovane strane, konsultant
 • Puštanje procedura u korišćenje

3. Sertifikacija – decembar – januar

Potrebno je da, u narednih 7 dana, dostavite preliminarnu ponudu po gore navedenim tačkama 1-3, za koje ponuđač može da pruži navedene usluge. U ponudi obavezno treba da budu navedene reference i imena predavača/konsultanata/ispitivača koji bi učestvovali u realizaciji pomenutih aktivnosti. Takođe, dobrodošle su i sugestije u vezi sa gore navedenim Planom.
Preliminarne ponude se dostavljaju na adresu e-pošte: konkurs@rnids.rs

Nakon prikupljanja preliminarnih ponuda, biće obavljeni razgovori sa potencijalnim dobavljačima koji su ušli u uži izbor.