You are here

Konkurs za savetnika za IKT politike i odnose sa internet zajednicom

24. 01. 2014.

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor

Savetnika za IKT politike i odnose sa internet zajednicom

Zadaci i obaveze:

  • Održava odnose sa svim značajnim činiocima u domaćoj internet zajednici, posebno sa državnim organima i organizacijama koje se bave IKT-om
  • Prati globalne i nacionalne politike koje se odnose ili su na drugi način povezane sa oblašću registracije naziva domena ili upravljanjem Internetom (Internet Governance)
  • Učestvuje u planiranju razvoja politika, planiranju godišnjih aktivnosti i finansijskom planiranju Fondacije RNIDS
  • Aktivno učestvuje u promociji vizije, misije i strategije Fondacije RNIDS u javnosti
  • Održava odnose i saradnju sa ICANN, CENTR, međunarodnim i drugim organizacijama
  • Prati realizaciju važećeg sporazuma o saradnji sa nadležnim ministarstvom Republike Srbije, priprema i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izveštavanje po ovom sporazumu  

Detaljan opis traženih kvalifikacija, iskustva, dužnosti i odgovornosti možete pročitati u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji (opis radnog mesta br. 3).

Zahtevi:

  • Završene četvorogodišnje akademske studije (240 espb bodova)
  • Pet godina (odnosno deset za kandidate koji ne ispunjavaju prethodni uslov) iskustva u oblasti rada u organima ili organizacijama od značaja za funkcionisanje Interneta
  • Znanje engleskog jezika na nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike Saveta Evrope
  • Poželjna prepoznatljivost u lokalnoj Internet zajednici

RNIDS obezbeđuje kvalitetne radne uslove i priliku za sticanje internacionalnog iskustva.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, mogu poslati svoj CV i motivaciono pismo najkasnije do 4. februara 2014. godine, na e-mail adresu:

Biće kontaktirani samo kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor!