You are here

Na 79. APTLD sastanku o arbitražnom rešavanju sporova

28. 02. 2021.

Drugi virtuelni, a 79. po redu sastanak članova APTLD-a (Udruženje registara nacionalnih domena najvišeg nivoa azijsko-pacifičkog regiona), održan je 24. i 25. februara. Okupio je 140 predstavnika članova organizacije, a tokom sastanka razmatrane su različite teme, između ostalog i zaštita prava u okviru domenskih prostora.

Dejan Đukić, direktor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), učestvovao je na panelu posvećenom praksama rešavanja sporova povodom registracije naziva internet domena.

Govorio je o karakteristikama sistema pravne zaštite koje je RNIDS uspostavio i predstavio dosadašnju relevantnu praksu u ovoj oblasti. Obrazložio je tri mehanizma zaštite prava koje RNIDS praktikuje, a posebnu pažnju obratio je na mehanizam arbitražnog rešavanja sporova povodom registracije naziva domena.

Pored toga, govorio je i o procedurama za prigovore u vezi pravila registracije naziva domena, ali i procedurama koje su propisane za otkrivanje podataka koji nisu dostupni putem WHOIS-a pretrage.